bomecon.com - Afbeelding

Disclaimer

Algemeen
Bomecon Construction & Verhuur B.V. (Kamer van Koophandel 32081614), hierna te noemen Bomecon Construction & Rental, verleent u hierbij toegang tot Bomecon.nl (de website) en publiceert hier teksten, afbeeldingen en andere materialen die door Bomecon Construction & Rental en derden zijn aangeleverd. Bomecon Construction & Rental behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

De informatie op de website is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van Bomecon Construction & Rental.

Beperkte aansprakelijkheid
De op de website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Bomecon Construction & Rental.

In het bijzonder zijn alle prijzen op de website onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Auteursrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Bomecon Construction & Rental. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Bomecon Construction & Rental, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.
Overig; Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.