bomecon.com - Afbeelding

Copyright

Het auteursrecht van de content

Alles wat u op de site leest of ziet is auteursrechtelijk beschermd of is anderzijds beschermd door en eigendom van Bomecon Constructie & Rental  of een derde partij die aan Bomecon Constructie & Rental licentie of recht heeft verleend om dergelijk materiaal te gebruiken (zie Colofon). Tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven, mag niets wat u op de site leest of ziet worden gekopieerd of gebruikt behalve waar dat in deze Gebruiksvoorwaarden of met schriftelijke kennisgeving van Bomecon Constructie & Rental vooraf wordt toegestaan.

Wij geven u toestemming om afzonderlijk pagina’s van de site te printen, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven, voor uw eigen persoonlijke, niet-commerciële gebruik bij het vergaren van kennis over de diensten of producten die Bomecon Constructie & Rental aanbiedt. Als u een klant van Bomecon Constructie & Rental bent, mag u afzonderlijke pagina’s van de site printen, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven, en de informatie met anderen uitwisselen. Er wordt geen andere toestemming aan u verleend om deze informatie te licentiëren, verkopen, opslaan, wijzigen, aanpassen of er derivaten van te ontwikkelen. Deze verlening van toestemming is geen overdracht van recht, en met deze toestemming mag u niet:

De informatie gebruiken voor enig commercieel doel, of voor publieke vertoning;

Vermeldingen van auteursrecht, handelsmerken of andere vermelding van eigendom van de informatie verwijderen;

De informatie op een andere server “mirroren”.

Wij geven geen garantie en staan er niet voor in dat uw gebruik van op de site getoonde informatie geen inbreuk maakt op de rechten van derden. Tenzij anders aangegeven zijn alle logo’s, namen, ontwerpen en merken op de site handelsmerken die eigendom zijn of in licentie worden gebruikt door Bomecon Constructie & Rental. Gebruik of misbruik van deze merken of andere gegevens is ten strengste verboden. Niets in deze overeenkomst zal worden opgevat als zijnde een overdracht door implicatie, uitsluiting of anderszins van een licentie of recht krachtens een patent of handelsmerk of ander intellectueel eigendomsrecht van Bomecon Constructie & Rental of een derde partij. Behalve zoals uitdrukkelijk hierboven omschreven zal niets in deze overeenkomst worden opgevat als zijnde een verlening van een licentie of recht onder een auteursrecht van Bomecon Constructie & Rental .
Alle rechten voorbehouden.

Laatste update: maart 2024
Bomecon Constructie & Rental , Rijnerf 9, 3861 VA, Nijkerk, tel: +31(0)33-2463200, www.Bomecon.nl & www.Bomecon.com